Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kalli radí počtrnácté

Rate this post

Vztah s tátou

Ahoj Kalli, chtěla bych Tě poprosit o radu ohledně mého táty. Vztah s mým tátou je hodně složitý a snažím se ho řešit různými způsoby.

     Jedna věc, co mě docela dost trápí, je téma porodu. Když maminka rodila mě a ségru, tak u toho táta byl. Nevím, jak to probíhalo při tom, mohl jí být oporou, to nechci vůbec soudit. Jde spíš o to, co se dělo pak. Vždycky, když jsem měla já nebo ségra narozeniny, připomínal to táta mamce, kterou to hrozně rozčilovalo, dost nevybíravým způsobem a dělal si z ní legraci. Já neříkám, že jí chtěl záměrně ranit, podle mě vůbec nevěděl, jak moc je to citlivý téma. Opravňuje ho to, ale? (to je vždycky moje velký dilema, mám právo se na něj zlobit, když “neví, co činí”?) Vždycky, když si na to tedy vzpomněl, tak parodoval mamčin porod; buď měl nemístný poznámky nebo říkal věci jako: “hele, pamatuješ takhle před “x” lety? jak jsi dělala: uff, uff” což asi považoval za vtipný, ale jednak jsem hodně cítila, jak to mamku ponižuje a jednak to ponižovalo i nás – nehledě na to, že jako dítě má člověk pocit, že se nějak provinil, když maminku do takové situace vlastně “přivedl”.

      Když jsem byla malá, tak se taky vždycky k nám dětem a k mámě choval, jakoby naší rodinu dělil – na sebe a na ty ostatní. A vždycky, když třeba něco, co jsem uvedla nahoře, řekl na veřejnosti, měla jsem pocit, jako bych ho až nenáviděla. Minimálně jsem na něj měla hrozný vztek který přetrvává do dneška, ačkoliv moc nerozumím tomu proč přesně, když už je to tak dávno… Mám taky problém s tím, že se za mě skoro nikdy, když jsem ho potřebovala, doopravdy nepostavil. Nikdy se mě nezastal, ani mě nepodpořil. A mě přepadá střídavě pocit vzteku a střídavě pocit výčitek. Vztek mám na tátu, jak se choval, ale mám i vztek na sebe, protože jsem moc velkej srab na to, než abych mu to řekla. Nevím, jak mám najít sílu k tomu, abych to nechala jít, abych mu odpustila. Pronásleduje mě to a nevím, jak z toho ven. Už se nechci zlobit ani nechci cítit nenávist. Mohla bys mi prosím poradit, jak s tím pracovat? Děkuju, s láskou A.

 

Milá A.,

     Myslím, že rozumím tomu, co tě nejvíc bolí ve vztahu s tátou. Věřím, že každé dítě touží a potřebuje svého tátu obdivovat a vážit si ho. Pokaždé, když se táta chová způsobem, který je pro něj ve tvých očích ponižující a který tě nutí, aby ses za něj styděla, místo abys byla na něj pyšná, tak tě zraňuje. Pokaždé, když se vám (dětem a mamince) vysmívá nebo vás kritizuje, místo aby vás ocenil, pochválil a dodal vám odvahy, tak tě zraňuje. A vždycky, když v tobě vyvolává strach místo pocitu bezpečí, tak tě zraňuje.

Každé zranění je doprovázené bolestí. Z bolesti se rodí vztek a nenávist.

     Ale je dobré nezapomenout, že za tím vším je schovaná láska. Kdybys ho nemilovala a kdybys nepotřebovala jeho lásku, tak by ti bylo jeho chování mnohem lhostejnější a tvoje bolest by byla mnohem mírnější. Někteří lidé řeší podobné konflikty tím, že na lásku v sobě zapomenou, že se od ní izolují, a že pěstují svůj hněv a nenávist, protože tak se chtějí chránit před bolestí. Je pravda, že když máme na sobě brnění, tak bolest tolik necítíme. Ale také ztrácíme kus sebe, protože pak sami nemáme kontakt se svými pocity… A taky nám brnění brání v tom, aby ostatní viděli naši něžnou, citlivou část.

     Milá A., co když tvůj táta taky nosí takové brnění? Co když je právě tohle brnění příčinou toho, že se chová tak necitlivě? Co pod ním schovává?

     Přemýšlela jsem nad jeho reakcí vždy, když vzpomíná na vaše narození. To, jak se chová, svědčí o tom, že má velké rozpaky.

Když žena rodí, je to zázrak, je to chvíle mezi životem a smrtí, chvíle velké bolesti a velké radosti současně, chvíle osvobození a současně závazku, který je na celý život. (Mám na mysli to vnitřní spojení mezi matkou a dítětem, ne jenom povinnost se o dítě starat). Chvíle porodu je chvíle velkého mystéria života. Muž (pozorovatel), který je na to zralý, ji prožije jako nezapomenutelnou chvíli dojetí, pokory a radosti. Muž, který na to není připraven, ji může prožít jako trauma. Vidět někoho blízkého, jak trpí, a cítit neschopnost mu pomoct nebo být jakýmkoliv způsobem užitečný, může způsobit velké rozpaky, pocit nedostatečnosti a hněvu. A všechny tyto negativní pocity se pak můžou obrátit proti té, která si je vůbec nezaslouží, vůči rodící mamince. Nevím, jestli to byla volba tvého táty, být přítomen porodu. Říkám si ale, jestli někdy my ženy netlačíme na své partnery, aby byli silnější, schopnější a dokonalejší, než oni dokáží v tu chvíli být. My je chceme a potřebujeme mít silné, abychom se o ně mohly opřít, ale pokud nejsou takoví, jaké je chceme, pak se naši partneři cítí, že jsou nedostateční, nehodní naší lásky a odmítaní. A právě proto mají tendence nás ponižovat, neboť se sami cítí ponížení. Když je někdo hodně nízko, co se týká sebevědomí  a sebepřijetí, a vidí někoho hodně vysoko nad sebou, má dvě možnosti. První, pozitivní, je pokusit se také dostat nahoru. Pokud si ale někdo nevěří, že to dokáže, tak jedná druhým způsobem, snaží se svého partnera „shodit“.

     Řekla bych, že tvůj táta kamufluje pocity méněcennosti a strachu. Že se srovnává s maminkou a možná i s vámi dětmi, a cítí se horší. Proto vás kritizuje, podkopává sebevědomí a posmívá se vám. Když ho budeš také kritizovat a odmítat, budete se motat v bludném kruhu. Pravděpodobně to bude pořád stejné, popřípadě horší. Podle mne existuje jedna cestička, neříkám, že snadná, ale snad by mohla vést z kruhu hněvu a odmítání…

     Vyjádřit mu upřímně své pocity, bez kritiky a napadání, pouze říct, co cítíš a co by sis přála. Něco ve smyslu: „Táto, vždycky když se posmíváš mně nebo mámě, cítím, že tě nesnáším. A to já táto nechci, já tě chci milovat! Prosím tě, nedělej to. Já věřím, že nás máš rád, protože vím, že já tebe mám ráda!“ Když se zaměříš na to dobré, co v něm je, tak to možná i on sám uvidí.

     Přesto, pro případ, že by to nevyšlo… Někteří lidé můžou mít hluboko v sobě zakotvený program sebedestrukce a sebeodmítání, a podle toho jednají. Proto podvědomě vytvářejí situace, kdy trápí sami sebe a také lidi, které mají rádi. Pokud by to tak bylo v případě tvého táty, tak toho nemůžeš moc udělat, měl by to nahlédnout a pokusit se změnit sám. To, co ale můžeš a je to i tvojí výzvou, je nepokračovat v destrukci. Nehrát tu hru s ním. Zůstat v lásce. To znamená, stát si za tím, že nesouhlasíš s tátovým jednáním, ale přesto ho mít ráda jako tátu. A nenechat se jeho chováním zranit, protože už nebudeš vyžadovat, aby byl jiný, lepší než je. Brát ho takového, jaký je.

     Ohledně nenávisti… Víš, měla jsem i případy klientů, kde měli jejich rodiče psychotické rysy, kdy docházelo k ubližování a týrání psychickému i tělesnému, také k sexuálnímu obtěžování. Není to snadné takové zážitky v sobě srovnat! Ale ti lidé potřebovali v sobě najít mír. Pokud člověk nenávidí své rodiče, těžko může milovat sám sebe. Na druhé straně, pokud se je snaží omlouvat a povrchně jim odpustit, pak zlehčuje a popírá svoji bolest. Je pravda, že si jako děti zasloužíme mít rodiče, kteří jsou zralí a vyrovnaní lidé, plní lásky. Zasloužíme si lásku celého světa! Ale pokud jsme se narodili rodičům, kteří jsou sami zranění nebo jsou psychicky nemocní, tak po nich nemůžeme vyžadovat, aby nám dali něco, co sami nemají.

     Přemýšlím nad tvými slovy, že táta dělil rodinu na sebe a ty ostatní. Stává se, že se dobrý vztah mezi manžely po narození dětí zhorší. Není to vždycky snadné, aby se z dvou lidí stali rodiče. Biologicky se stanou tím, že přivedou na svět potomky, ale psychicky, to aby se cítili mámou nebo tátou, může někdy nějakou dobu trvat. Pro ženu je to většinou jednodušší, má to geneticky v programu, od malička si hraje s panenkami a doba těhotenství ji na mateřství postupně připravuje. Pro muže je to obtížnější. Stane se otcem ze dne na den a záleží hodně na jeho vztahu a lásce k partnerce, a také na tom, aby byl partnerkou oceněn a přijat jako otec, aby si mohl k dítěti vytvořit otcovský vztah. V řečtině na to máme hezký výraz «πατροποίηση», a v podstatě znamená to, že muž přijal roli otce. Že dítě bere jako své vlastní a přijímá zodpovědnost ho milovat a chránit. My ženy, jako matky, se někdy dopouštíme chyby, že dítě vnímáme jako něco „našeho“ a manžela z tohoto vztahu jaksi vyloučíme. Dítě se stane centrem našeho života a partner se cítí být odstrčený. Může začít na děti i žárlit, pokud má pocit, že ho manželka přestala milovat (zvlášť, pokud má nezahojené rány z dětství a pokud mu manželka dělala tak trochu i maminku). V takovém případě nevnímá, že by se on odděloval od zbytku rodiny, ale že je vyřazen. A to je pravděpodobně dalším z důvodů jeho hněvu a agresivity. Může se podvědomě začít manželce „mstít“, nespolupracovat s ní při výchově dětí, nepodílet se na společných akcích,  posmívat se, kritizovat a jinak jí ubližovat. Když mají lidé špatné svědomí, ale přesto ho neposlouchají, tak se začnou obrňovat a čím víc druhé dusí, tím míň si to připouštějí. Proto je důležité, aby se každý chránil sám, aby nedovoloval druhým lidem, aby ho trápili. Protože jen tak může ochránit sebe, aby se nestal obětí, a toho druhého, aby se nestal viníkem. Ale to samozřejmě platí jenom pro dospělé. Dítě se nemůže bránit. Ale manželka by měla…

    Pokud se manželka nebrání, pokud si nestanoví nějaké hranice, které partnerovi nedovolí přestoupit a pokud v sobě dusí pocity křivdy a nespravedlnosti, je možné, že se tyto její pocity přenesou na děti. A to je pak problém. Znám hodně dospělých, kteří v sobě nesou enormní množství bolesti a vzteku, protože mají v sobě nejen emoce vlastní, ale také svých rodičů. V praxi to vypadá tak, že se třeba matka mlčky trápí a dcera otci nahlas nadává za to, co udělal matce. To způsobuje další konflikt, protože reakci, kterou by otec od své manželky snáz pochopil a respektoval, od své dcery považuje za drzost. A přesto, že jsou pocity nespravedlnosti ventilovány, nedochází k žádnému pozitivnímu řešení.  V takových případech je dobré udělat rodinnou konstelaci (tj. metoda, při které vyjde na povrch skrytá dynamika mezi členy rodiny), aby se vztahy ujasnily a aby každý převzal zodpovědnost za vlastní pocity. Pomocí konstelace bys mohla rozlišit, kolik z toho vzteku, co tě zahlcuje, ti opravdu patří. Ale co potom s ním…?

     Hněv a vztek není dobré potlačit, to by nebylo řešení. Naopak! Naše emoce jsou velmi důležité, jsou zrcadlem, které nám ukazuje, co se uvnitř nás právě děje. Emoce je potřeba vyjádřit, uvolnit. Pokud možno vhodným způsobem, aby nedošlo k dalším nedorozuměním a komplikacím. Jsou různé druhy hněvu a bylo by to na dlouhé povídání… To, co je důležité pro „první pomoc“ (v rámci písemné rady), je rozlišit hněv primární od hněvu nahromaděného a přejatého. Primární hněv je ten, který vznikl zrovna v tuto chvíli a z konkrétního podnětu (např. když do tebe někdo vrazí) a tento hněv je vhodné vyjádřit přímo. Reakce postiženého bývá většinou adekvátní k podnětu a člověk, který ti ublížil, tuto reakci vnímá jako přirozenou.  U hněvu nahromaděného (za dlouhá léta) nebo přejatého (např. maminčin hněv), může být naše reakce hodně nepřiměřená podnětu (šlápl mi na nohu a já mám chuť ho zabít), a proto je pro druhého člověka nepochopitelná a nepřijatelná. Takový nahromaděný vztek nepřejde „vyříkáním si“, ten se musí uvolnit cíleně pomocí různých technik a na různých úrovních . Na tělesné úrovni např. pomáhá mlácení do polštáře, jogging, box, tanec aj. činnosti, při kterých uvolníme napětí, agresivitu a nervozitu z těla. Na úrovni  mentální a emocionální bych doporučovala psychoterapii, která by ti pomohla se zorientovat v tom, co přesně se v tobě děje, jaký je spínací mechanismus pro tvůj vztek a jak ho proměnit v jinou formu energie a využít pro něco dobrého. Psychoterapie by ti mohla pomoct zahojit rány a oslabit touhu po pomstě, která je sama o sobě zraňující, protože popírá lásku.

     To, co je nejdůležitější, je abys nepopřela v sobě lásku, k tátovi a následně i k mužům obecně. Protože pokud budeš mít nezhojené rány od tatínka, tak i kdyby tě nějaký jiný muž chtěl pohladit, tak tě to zabolí. Ne proto, že by ten jiný muž měl drsný dotek, ale proto, že se dotýká rány.

     Přeji hodně štěstí! Kalli

své dotazy posílejte na kalianth@yahoo.gr

Navštivte nové stránky Kali:

http://cz.kalliopi-anthi.gr/

 

10 Comments

 • ostrovanka
  Posted 20.5.2014 at 13:42

  kali, moc hezky napsano. uvedomila jsem si, jake mam stesti na rodice. diky.

  Odpovědět
 • od Miry
  Posted 23.5.2014 at 10:40

  Přečetl jsem si tvuj kamentar právě po pauze mezi porody na porodnici v Kralovskych Vinohradech.Zdravim právě se silo půl hodiny a jsou to někdy velké rany.Jak na tele, tak na duši. Nejhorší na tom je,že s temi ranami zijeme cely zivot a nejsme schopni je uvedamit, natoz je zacit hojit.Diky.Myslim, že je to široké téma a vsichni tam najdou dost důvodů k zamysleni.Aooj

  Odpovědět
 • A
  Posted 27.5.2014 at 15:02

  Ahoj Kalli, mockrát Ti za Tvou odpověď děkuju. S tím zadrženým vztekem to bude nejhorší. Pokusím se chodit na nějaké hodiny boxu, abych ho ze sebe dostala :)). Je třeba tohle téma otevřít i na dalších úrovních a nezapomenout na lásku.

  Nejhorší na takové situaci je to, že člověk nikdy neví, co ho vyvede z míry. Přesně jak ty říkáš. Ten druhý udělá něco ale člověka to tak rozčílí, že se až diví, co se to s ním děje a má chuť toho druhého minimálně praštit. Je to blbé i v tom, že i kdyby se ten druhý změnil, tak to nemůžeš uvnitř nijak překonat, protože ten vztek vůbec nemá původ v akcích, ale v tom člověku samotném.

  Odpovědět
 • Diva
  Posted 5.7.2014 at 15:54

  To je všechno hezké, ale pokud je otec nezralý slaboch, ještě k tomu asi nepříliš inteligentní( vzhledem k úrovni a obsahu vtipkování), příliš pozitivnívh bodů asi nezíská. je jaký je, pisatelka by si to měla připustit a sama se sebou si rozebrat, jestli takového tvora má ráda, i když je to její otec( ne proto, že je to její otec) Pokud ano, tak výborně, ale pokud ne, tak je to alespoň pravdivé stanovisko.
  Tady nejde o lásku, tady jde o to, zdali ona snese, že toto je její otec.

  Odpovědět
 • Kalli
  Posted 14.7.2014 at 20:15

  [4] Milá Divo, moje zkušenost mě vede k tomu, abych byla hooodně opatrná a nedělala si závěry o tom, jací jsou lidé, které neznám, na základě výpovědi jiných lidí, třeba i příbuzných. Především příbuzných, neboť ti popisují situaci ze svého pohledu (zraněného). Také je si třeba uvědomit, že lidé uvádějí jenom ty informace, které jim působí bolest. Nepíší o tom, co se jim na rodičích líbí, co všechno od nich dostali a za co jsou jim vděční. Psychologové toto vědí, a proto, aniž by zpochybňovali pocity klienta, snaží se proniknout hlouběji do problematiky vztahu. Ne proto, aby omlouvali nebo pomlouvali rodiče klienta, ale aby mu pomohli najít nový postoj, který mu přinese klid a přijetí.
  Je dobré, když dokážeme “snést”, že jsme děti našich rodičů, protože, v realitě kterou žijeme, je toto fakt a nikoliv otázka volby. Ať je náš otec kdokoli a jakýkoliv, existujeme díky němu. (A díky matce, samozřejmě..!)
  Některá “pravdivá stanoviska” jsou pro nás pravdivá v určité fázi nebo chvíli. (Například něco, co řeknu ve hněvu, je sice pro mě pravda, ale ne úplná, protože toho později lituji…)
  Díky za komentář, Divo, a jsem ti k dispozici k případné další diskuzi. Mám takový pocit, že tě nějaký člověk zklamal, a tebe to trápí… Nebo ses jen tak vžila do pozice pisatelky A? Zdravím a přeju všechno dobré!

  Odpovědět
 • Andrea
  Posted 13.10.2014 at 17:49

  Milá Kelly,
  poradila mi kolegyně, abych se na Tebe obrátila se svými trablemi.
  Při svém studiu architektky jsem se seznámila se svým kolegou téhož oboru, byl Portugalec. Studentská láska. Ke konci studia jsem byla vyslána k stáži do východních Čech, kde mi byl vzorem podstatně starší a zkušenější architekt. Už tehdy jsem k němu pociťovala velikou náklonnost. Po ukončení studií jsem se provdala za svého kolegu, s kterým jsem žila od doby našeho společného studia, do Portugalska. Zde se nám narodil syn, kterému je dne 12 roků. Já jsem občas dojížděla k rodičům do jižních Čech. někdy s manželem i synem, jindy sama. Zde jsem se jednou o prádzninách setkala opět se svým velikým vzorem, který měl v blízkosti mých rodičů chatu. Byly to tehdy osudné prázdniny, pozval mě k sobě, rodina zůstala v místě jeho pracoviště, a my jsme celé hodiny povzpomínali na krásnou dobu mé praxe, na pomoc při mé závěrečné práci. Vztah se nám vymknul z rukou. Nakonec jsme si posílali emaily. V době, kdy v Portugalsku vypukla značná nezaměstnanost, našel pro mě i mého manžela pracovní místo, odpovídající naší odbornosti. Přestože jsme oba v Portugalsku práci neztratili, trvala na svém odchodu zpět do domova. Můj bývalý učitel je o 25 roků starší. Mně je 38 roků, jemu 63. Manžel o mém vztahu nikdy nevěděl a zatím neví. Stojím nyní před přetěžkým rozhodnutím. On se nechal pro náš vztah rozvést, jeho děti jsou odrostlé. Žádá mě, abych učinila totéž. Miluji ho, i přčsto, že jsem si vědoma jeho stáří a že nebude vždy při síle ducha i těla. Svěřila jsem se své mamince, s kterou si řekneme všechno, a ta mě od mého už takřka rozhodnutí sice neodrazuje, ale upozorňuje mě na možná rizika provdání za mou lásku v jeho pozdějším věku. Náš vztah je neuvěřitelně, i přes ten rozdílný věkový rozdíl, krásný. Udělal by pro mě vše a pro mého synka také.
  Poraď mi Kelly, prosím, jak by ses rozhodla, jak se mám rozhodnout já? Oba moc trpíme naším tajným vztahem. Jsem mu za mnoho vděčná, on se pro naši lásku rozvedl a já cítím, že bych to měla jako morální povinnost učinit také. Prosím o radu a předem za ni děkuji. Andrea

  Odpovědět
 • Kalli
  Posted 23.10.2014 at 16:43

  [6] Ahoj Andreo, prosím nezavěšuj, jsi v pořadí…:-)
  Jen co dopíšu dotaz, na kterém pracuji, mrknu i na tvůj. Odpověď najdeš v samostatném článku “Kalli radí 17”, ne tady, pod komentáři. Takže chvilku strpení… Zatím hodně štěstí!

  Odpovědět
 • Gigowaneine
  Posted 11.11.2014 at 11:21

  Cheap Jerseys wholesale I wouldn’t want to be the person tasked with figuring out a usable way to do all of that.. Buyers should take a close look at the LV initial and determine whether it’s real or not.. The treatment would have to be taken regular and for everyday life, so most folks would fairly endeavour to reduce their degrees of cholesterol with out taking prescription drugs.
  Cheap NFL Jerseys outlet Stoessel said, “We were making comments that she is going to need to have stylists come in and take care of them.”. Your use of the site indicates your agreement to be bound by the Terms of Use.. It not just shocked people today of their visual sense and dress, but also influenced the whole development of fashion history.
  Canada Goose Jacket Das bedeutet, Sie hatten eine Plakatwand die Transaktion von Ihrem klassischen Lkw und hier, was gerade billig Louis Vuitton Taschen uk der tats Verkauf zusammen mit einem Client setzen.. Your use of the site indicates your agreement to be bound by the Terms of Use.. Hermes bags are amongst the a lot of sought-after handbags among the modern plus high quality most women.
  piumini moncler Please review the Privacy Policy and Terms of Use before using this site. Finally, there are some well established and experienced websites in internet are selling these items through the internet. Vuitton’s creative director Marc Jacobs capped off the week with his fall/winter 2013 collection.
  woolrich sito ufficiale Females who are actually looking for bare footwear needs might be particularly fired up through amazing exhibits inside retail store replacement windows. Nitulu). How long does it take for him to become normal?A.
  mulberry alexa bag Therefore, for the females who are eager to acquire the luxurious handbags, they are under no circumstances by yourself in their in the vicinity of insatiable demand in the US and across the planet. for the reason that the branded products possess the exquisite traditional style and design and also the extremely quality, and also the most very important 1 is the truth that frequently it will final a prolonged use period of time within our life. Currently, will not fright, to become self-confident, something about it stop to solve..
  mulberry purses The project made it possible for him to receive knowledgeable in the region of doing luggage and trunks of great high quality and that he was required to start out his own retail outlet in 1854. Not only the common man but also the celebrities are on the waiting list for buying Hermes bags. In Bass angling you must pull the fish’s focus in the direction of you.
  moncler sito ufficiale She dials back the bombast on the title track, a midtempo rocker, and shows admirable restraint and grace on My Love. Hermes Handbags can almost be overwhelming replica hermes birkin EuroHandbag offers probably all the latest designs in Hermes handbags. And protective underside feet give it extra protection.

  Canada Goose Jacket Caused by Marc nurturing gene, she or he might possibly you be able to sample these products with regards to her man or women noticing in almost any gang of LV, Hermes together with Marc luggage hermes birkin handbag. Tangerine orange, electric blue, zebra stripes, sequins, zips and slick leather are resurrected and reshaped. Indistinguishable in many cases are placed besides usually an incredible any kind of find score counterfeit may perhaps be regional to a real refreshing Louis Vuitton.. Cheap NFL Jerseys Red Hermes Birkin really helped her win limelight and show perfectly a lot.. Teaching, we used to be reliably informed, was not just a job, it was a vocation. The Louis Vuitton Speedy Bag – A Must Have For the Fashionista! The louis vuitton Among the many luxury brands out there, only one name truly stands out from the crowd, and that is Louis Vuitton. Canada Goose Jacket For the former company and operating occasion, you need a dressy and good bag to display which you are expert; whilst within the evening celebration, you need a bag to interpret your character. Damon was born into music royalty. The number of the lock should be etched onto the coordinating keys, and also the keys and the lock will need to have the same corresponding selection. piumini moncler Khakis and mens slacks always look better with a belt to accompany them, but if you are just wearing blue jeans a belt is not always needed depending on the type of shirt you have on. When Hermes handbags you contact several in your pocket Sch Pfer, its much better, Hermes output power with plenty of pockets w Choose, theres no more inelegant as to bl D it Ue to receive counseling w During a Geldb Rse-claw high price. Children have on hold the dark-colored selection. woolrich sito ufficiale Because of the high price and scarcity of the Hermes Birkin Handbagthere has been significant counterfeits or “knock-offs” produced and passed off as authentic Birkins. In spite of it has the charges, no throughout in any case lower the high quality within the purses. Sale con el Cacturne de Harley, el cual se lo haba prestado previamente, como parte del plan. mulberry wallet You can obtain a good quality price reduction such as this and this will decrease down the fee that you simply must purchase a whole new unit.. Furthermore, an individual don’t have to proceed elsewhere on the planet around goal on the coordintaing with and matchless bag. From cute customized purses, customized tote bags, customized sports bags to customized diaper bag Sac a Dos Longchamp..

  Odpovědět
 • leilei3915
  Posted 10.12.2015 at 1:55

  2015-12-10 leilei
  toms outlet
  toms outlet
  [url=http://www.abercrombiefitchstore.com][b]abercrombie store[/b][/url]
  http://www.louisvuitton-lvoutlet.me

  Odpovědět
 • leilei3915
  Posted 10.12.2015 at 1:55

  2015-12-10 leilei
  toms outlet
  toms outlet
  [url=http://www.abercrombiefitchstore.com][b]abercrombie store[/b][/url]
  http://www.louisvuitton-lvoutlet.me

  Odpovědět

Leave a Comment

0.0/5