Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pozvánka na Mikulášskou besídku

Rate this post

 Brzy bude Mikuláš !!!

 

Krajanský spolek v Athénách, za podpory Ministerstva zahraničí, zve všechny členy a přátele spolku, děti a rodiče na Mikulášskou besídku v sobotu 7.12.2013 od 17-21 hod. Kulturní dům města Athén, Athinodorou 61.

Mikulášská nadílka, zdobení perníčků, čertovské disco rejdění, tombola, svařené víno.

 

Vstupné : děti členů zdarma, děti nečlenů 10 eur.

 

Informace a závazné přihlášky do 27.11.2013 na adrese :

 

Jana Tsitou: jana.gianna@gmail.com, 6971801909 nebo

Markéta Kyzlinková: m.kyzlinkova@seznam.cz, 6948182841

 

www.czechathenscommunity.cz

 

                                Český krajanský spolek       

                                       v Athénách                  

                                                                             Interní pořadové číslo  ……

 

ZÁVAZNÁ  PŘIHLÁŠKA

NA MIKULÁŠSKOU BESÍDKU 2013

PRO DÍTĚ ČLENA / NEČLENA SPOLKU *

 

 

 JMÉNO A PŘÍJMENÍ  DÍTĚTE:  …………………………………………….                                                                   

 VĚK: …………………

 JMÉNO A PŘÍJMENÍ ČLENA:………………………………………

 TELEFON:………………………………..

 EMAIL:……………………………………………

 POZNÁMKA PRO MIKULÁŠE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Básničku  Mikuláši    dítě  zarecituje na jevišti samo do mikrofonu (lze i za doprovodu rodiče)  ANO   NE*

Básničku Mikuláši díte zarecituje na jevišti dohromady s ostatními dětmi  (lze i za doprovodu rodiče) *    ANO          NE*  

  

Program:

            17.00 hod. – zahájení, zdobení perníčků dle tajné receptury čertovské babičky, vystoupení mladších a starších dětí

            18.00 hod. – Mikuláš, hromadná básnička, jednotlivé recitace a předání mik. balíčků

            19.00 – 21.00 hod. – čertovské minidisko rejdění, volná zábava,  tombola

            21.00 hod. –  rozchod

 

    Já níže podepsaný zákonný zástupce a člen / nečlen spolku* ……………….  ……………………………………………………………………………….. přihlašuji  tímto závazně  výše uvedené dítě na Mikuláškou besídku 7.12. 2013.

           Vyplněné a podepsané  přihlášky prosím, zasílejte na adresu jana.gianna@gmail.com,  697 1801909 nebo m.kyzlinkova@seznam.cz, 6948182841.

       Uhrada vstupného, pro nečleny ve výši 10 euro/dítě bude probíhat přímo na místě před zahájením akce u Markéty Kyzlinkové.  Přihlášeným dětem členů spolku je hrazen mikulášský balíček z rozpočtu spolku za pomocí dotací Ministerstva zahraničí na podporu krajanství. Podmínkou je uhrazení členského příspěvku na rok 2013.

        Dětem, které si vyberou možnost kolektivní recitace basničky, bude dvouslokový text  básničky zaslán na uvedený email.

      Pokud vaše dítě, vy nebo tatínek v něčem vynikáte  a chtěli  by  jste  nám něco předvést na osvětleném a ozvučeném jevišti, nezapomente nám to, prosim uvést do přihlášky, rádi podpoříme každý talent !!!JJ

 

*     nehodící škrtněte                                              Datum a podpis…………………………

Leave a Comment

0.0/5